Повідомлення про оприлюднення проєкту наказу Міндовкілля «Про затвердження Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України»

15/06/2022 : 18:25

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту наказу Міндовкілля «Про затвердження Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України»

Проєкт наказу Міндовкілля «Про затвердження Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України» розроблено відповідно до статей 7, 9, 14, 18 і 47 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», підпункту 102 пункту 4 Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 року № 614.

Метою прийняття акта є удосконалення управління та підвищення ефективності рекреаційної діяльності в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) шляхом актуалізації основних напрямів і видів рекреаційної діяльності, встановлення порядку організації рекреаційної діяльності та взаємодії установ ПЗФ та інших землекористувачів, на землях яких розміщені території та об’єкти ПЗФ, із суб’єктами рекреації і рекреантами.

Назва органу виконавчої влади, що розробив нормативно-правовий акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробив нормативно-правовий акт, адреса та телефон

Відділ координації наукових досліджень, еколого-освітньої та рекреаційної діяльності Департаменту природно-заповідного фонду та земельних ресурсів Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України,
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел. (044) 206-30-82, [email protected].

Зауваження та пропозиції до проєкту наказу приймаються протягом місяця з дня його оприлюднення на вказану пошту та електронну адресу.

Повідомлення

Проєкт наказу

Проєкт Положення

Пояснювальна записка

АРВ