Повідомлення про оприлюднення проєкту наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 06 березня 2019 року № 100»

29/07/2021 : 16:15

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 06 березня 2019 року № 100»

Відповідно до частини третьої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Міндовкілля повідомляє про оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України проєкту наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 06 березня 2019 року № 100» (далі – проєкт наказу).

Метою проєкту наказу є приведення у відповідність з вимогами Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2021 року № 614, уніфікованих форм актів, що складаються за результатами планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктами господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами та виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Назва органу виконавчої влади, що розробив проєкт акта

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробив проєкт акт, адреса та телефон

Департамент з питань поводження з відходами та екологічної безпеки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. (044) 206-31-68 (Чуян Борис Володимирович – [email protected]; Анциферова Анна Олександрівна – [email protected].

Спосіб оприлюднення законопроєкту – шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міндовкілля в мережі Інтернет www.mepr.gov.ua в рубриках «Оголошення» та «Консультації з громадськістю»

Проєкт наказу

Додаток 1

Додаток 2

Пояснювальна записка

Порівняльна таблиця