Повідомлення про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами»

14/09/2020 : 12:36

Повідомлення про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами» 

Проєктом акта пропонується внести зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами» з метою приведення їх у відповідність до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», а також удосконалення зазначених Ліцензійних умов для недопущення негативного впливу на населення та навколишнє природне середовище суб’єктами господарювання.

Назва органу виконавчої влади, що розробив регуляторний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. 

Назва структурного підрозділу, що розробив регуляторний акт, адреса та телефони

Відділ поводження з небезпечними відходами Департаменту з питань поводження з відходами та екологічної безпеки, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. (044) 206-31-52, e-mail: [email protected]

Зазначений проєкт постанови та аналіз регуляторного впливу оприлюднені на офіційному веб-сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів (www.mepr.gov.ua). 

Зауваження та пропозиції до проекту постанови приймаються протягом місяця з моменту оприлюднення на вказану поштову та електронну адресу.

Повідомлення про оприлюднення

Проєкт

Порівняльна

АРВ