ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку створення та адміністрування Інформаційної системи забезпечення хімічної безпеки»

07/03/2024 : 12:57

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту  постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку створення та адміністрування Інформаційної системи забезпечення хімічної безпеки»

Метою прийняття проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку створення та адміністрування Інформаційної системи забезпечення хімічної безпеки» (далі – проєкт акта) є створення Інформаційної системи забезпечення хімічної безпеки, для реалізації державної політики у сфері хімічної безпеки та управління хімічною продукцією відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією», зокрема щодо забезпечення достовірності процедури обліку і звітності, прозорості отримання документів дозвільного характеру, відстеження та легалізації надання на ринку хімічної продукції і, як наслідок, покращення стану довкілля та здоров’я людей, збільшення доходів до бюджетів усіх рівнів.

Назва органу виконавчої влади, що розробляв регуляторний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Назва структурного підрозділу, що розробляв регуляторний акт, адреса та телефон

Управління екологічної безпеки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, тел. (044) 206 33 01.

Проєкт акта оприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля www.mepr.gov.ua.

Строк прийняття зауважень та пропозицій до проекту акта від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення. Зауваження та пропозиції надаються на офіційний вебсайт або адресу Міндовкілля: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, тел. (044) 206 33 01; E-mail: [email protected]; [email protected].

Проєкт Постанови

Проєкт Порядку

Пояснювальна записка

Повідомлення про оприлюднення