ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні»

11/05/2023 : 23:59

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні»

Проєкт акта розроблено на виконання підпункту 1.6 Плану організації підготовки проектів актів та виконання інших завдань, необхідних
для забезпечення реалізації Закону України від 16 листопада 2022 р. № 2775-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері поводження з пестицидами і агрохімікатами» та доручення Прем’єр-міністра України від 03.01.2023 № 35595/1/1-22.

Назва органу виконавчої влади, що розробив регуляторний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Назва структурного підрозділу, що розробив регуляторний акт, адреса та телефони

Департамент з питань управління відходами та екологічної безпеки, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. (044) 206-31-96,
206-33-06, [email protected].

Зазначений проєкт закону та аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля: www.mepr.gov.ua.

Строк прийняття зауважень і пропозицій до проєкту закону від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення. Зауваження та пропозиції надаються на адресу розробника: вул. Митрополита Василя Липківського, 35; м. Київ, тел. (044) 206-31-96,
206-33-06; e-mail: [email protected].

Постанова

Пояснювальна записка

Порядок

АРВ

Повідомлення

Порядок доопрацьований станом на 03.06.2023