ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу біологічного та ландшафтного різноманіття»

11/03/2024 : 15:06

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу біологічного та ландшафтного різноманіття»

Метою прийняття проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу біологічного та ландшафтного різноманіття» (далі – проєкт акта) є реалізація положень Закону України від 20 березня 2023 року № 2973-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля, інформації про стан довкілля (екологічної інформації) та інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля» в частині створення підсистеми моніторингу біологічного та ландшафтного різноманіття державної системи моніторингу довкілля.

Назва органу виконавчої влади, що розробив проєкт акта

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробив проєкт акта, адреса та телефон:

Департамент природно-заповідного фонду та біорізноманіття Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України; вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035; тел. (044) 206-31-34.

Спосіб оприлюднення законопроєкту: розміщення на офіційному вебсайті Міндовкілля в мережі «Інтернет» (www.mepr.gov.ua) у рубриках «Консультації з громадськістю». Зауваження та пропозиції до проєкту акта приймаються протягом місяця з дня оприлюднення на поштову адресу Міндовкілля: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035 та електронну адресу: [email protected].

Проєкт постанови

Додаток до постанови

Пояснювальна записка

Повідомлення про оприлюднення