ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України«Про затвердження Порядку здійснення моніторингу місць утворення, зберігання та видалення відходів»

29/05/2024 : 9:55

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу місць утворення, зберігання та видалення відходів»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу місць утворення, зберігання та видалення відходів» (далі – проєкт постанови) розроблений відповідно до пункту 17 розділу І Закону України від 20 березня 2023 р. № 2973-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля, інформації про стан довкілля (екологічної інформації) та інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля» для створення правового механізму здійснення моніторингу місць утворення, зберігання та видалення відходів.

Метою проєкту є визначення основних вимог щодо організації здійснення спостереження за станом довкілля та його ймовірного забруднення у місцях утворення, зберігання та видалення відходів, взаємодії суб’єктів господарювання з органами державної влади та органами місцевого самоврядування у процесі здійснення моніторингу місць утворення, зберігання та видалення відходів.

Реалізація проєкту постанови матиме позитивний вплив на навколишнє природне середовище, забезпечить своєчасне здійснення суб’єктами господарювання моніторингу місць утворення, зберігання та видалення відходів, ймовірного негативного впливу на довкілля, вимірювання показників стану атмосферного повітря, підземних та поверхневих вод, ґрунту, шумового впливу, що в цілому, призведе до покращення здоров’я населення та санітарно-епідеміологічного стану територій суб’єктів господарювання, незалежно від форми власності.

Назва органу виконавчої влади, що розробив нормативно-правовий акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробив нормативно-правовий акт, адреса та телефон

Відділ формування політики з управління відходами Департаменту цифрової трансформації, електронних публічних послуг  та управління відходами Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел. (044) 206 31 78, [email protected].

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються протягом місяця з дня його офіційного оприлюднення на вказану пошту та електронну адресу.