ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення моніторингу об’єктів оброблення відходів»

25/07/2023 : 23:09

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення моніторингу об’єктів оброблення відходів»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу об’єктів оброблення відходів» (далі – проєкт акта) розроблено з метою визначення основних вимог до організації здійснення моніторингу  об’єктів оброблення відходів для спостереження за станом навколишнього природного середовища та рівнем його ймовірного забруднення на стаціонарному джерелі забруднення.

Назва органу виконавчої влади, що розробляв нормативний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробляв нормативний акт, адреса та телефони

Управління з питань управління відходами, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ (206-31-65, e-mail: [email protected] ).

Зазначений проєкт акта оприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля: www.mepr.gov.ua

Строк прийняття зауважень та пропозицій до зазначеного нормативного акта від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення. Зауваження та пропозиції надаються на поштову адресу Міндовкілля: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035 та електронну адресу: [email protected].

Проєкт постанови

Пояснювальна записка

Повідомлення