ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту Закону України «Про ратифікацію Поправки до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар

21/08/2023 : 16:31

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту Закону України «Про ратифікацію Поправки до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар

Проєкт Закону України «Про ратифікацію Поправки до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар» (далі – проєкт Закону) розроблено з метою ратифікації Поправки до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, яка була прийнята на двадцять восьмій Нараді Сторін Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар 15 жовтня 2016 року в м. Кігалі, Руанда (далі – Кігалійська поправка), щодо поступового скорочення споживання фторованих парникових газів, які мають значний вплив на клімат.

Назва органу виконавчої влади, що розробляв нормативний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Назва структурного підрозділу, що розробляв нормативний акт, адреса та телефони

Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ (206-33-05, e-mail: [email protected]).

Зазначений проєкт Закону оприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля: www.mepr.gov.ua

Строк прийняття зауважень та пропозицій до проєкту Закону від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення. Зауваження та пропозиції надаються на адресу розробника: вул. Митрополита Василя Липківського, 35; м. Київ, тел. (044) 206-31-00; 206-31-43; факс (044) 206-31-07; e-mail: [email protected].

Проєкт Закону

Пояснювальна записка

Порівняльна таблиця

Переклад КП

Повідомлення