ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту Закону України«Про упаковку та відходи упаковки»

21/04/2023 : 14:45

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту Закону України

«Про упаковку та відходи упаковки»

Проєкт Закону України «Про упаковку та відходи упаковки» (далі – проєкт акта) розроблено з метою визначення правових, економічних та організаційних засад у сфері управління упаковкою та відходами упаковки для забезпечення зменшення їх негативного впливу на здоров’я людей та довкілля, встановлення заходів, спрямованих на створення системи збирання та рециклінгу відходів упаковки з метою зменшення остаточного видалення таких відходів на полігони та сприяння переходу до економіки замкненого циклу.

Назва органу виконавчої влади, що розробляв нормативний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробляв нормативний акт, адреса та телефони

Департамент з питань управління відходами та екологічної безпеки вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ (206-31-65, e-mail: [email protected] ).

Зазначений проєкт Закону України оприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля: www.mepr.gov.ua

Строк прийняття зауважень та пропозицій до зазначеного нормативного акта від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення. Зауваження та пропозиції надаються на поштову адресу Міндовкілля: вул. Митрополита Василя Липківського, 35; м. Київ та електронну адресу: [email protected].

Проєкт Закону

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Повідомлення