ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів Українивід 29 грудня 2021 р. № 1777»

14/02/2023 : 13:24

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ

проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1777»

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України оголошує про опублікування проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1777» на офіційному веб-сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України мережі Інтернет – https://mepr.gov.ua, у підрозділі  «Консультації з громадськістю», розділу «Громадянам».

Можливі наслідки впровадження проєкту акта: забезпечення реалізації завдань і заходів Державної стратегії управління лісами України до 2035 року, схваленої  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1777, з метою ефективного управління лісами на основі сталого ведення лісового господарства та формування фінансової стабільності лісової галузі.

Назва структурного підрозділу, що розробляв нормативний акт, адреса та телефони: Департамент збалансованого природокористування Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ (тел. (044) 206-31-53, e-mail: [email protected]).

Строк прийняття зауважень та пропозицій до проєкту акта від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення.

Зауваження та пропозиції надаються на адресу розробника: вул. Митрополита Василя Липківського, 35; м. Київ, тел. (044) 206-31-00; 206-31-43; факс (044) 206-31-53; e-mail: [email protected].

Повідомлення про проведення електронних консультацій

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Проєкт розпорядження зміни (стратегія)

Зміни