Повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Типових форм документів у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів та вимог до їх заповнення»

07/12/2020 : 14:11

Інформаційне Повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Типових форм документів у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів та вимог до їх заповнення».

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. 

2. Назва проекту акта або стислий зміст пропозицій щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя, винесеної на обговорення

Проєкт наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Типових форм документів у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів та вимог до їх заповнення» (далі – проєкт наказу) розроблений на виконання пункту 4 частини першої статті 7 Закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» від 12.12.2019 № 377-IX (далі – Закон), та спрямований на реалізацію відповідних положень Закону, постанов Кабінету Міністрів України від 23  вересня 2020  року № 959 «Про затвердження порядку верифікації звіту оператора про викиди парникових газів» та № 960 «Про затвердження порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів».

Проєктом наказу пропонується затвердити типові форми у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (далі – МЗВ) та вимоги до їх заповнення відповідно до Закону та з урахуванням максимального наближення до законодавства ЄС у відповідній сфері, зокрема Директиви 2003/87/ЄС у частині, що стосується системи МЗВ, а також Регламентів Європейської Комісії № 601/2012 про моніторинг та звітність щодо викидів парникових газів (далі – Регламент № 601/2012) і № 600/2012 про верифікацію викидів парникових газів (далі – Регламент № 600/2012), що передбачено Угодою.

3. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю

Даний проєкт стосується суб’єктів господарювання, які здійснюють викиди парникових газів, визначених щодо певних видів діяльності, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку видів діяльності, викиди парникових газів в результаті провадження яких підлягають моніторингу, звітності та верифікації”від 23 вересня 2020 року № 880.

За результатами проведених електронних консультацій та погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади буде прийнято рішення про опрацювання наданих пропозицій та зауважень до проєкту наказу, врахування їх у проєкті наказу чи неврахування з обґрунтуванням причин неврахування пропозицій та зауважень до проєкту наказу. 

4. Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін

За результатами проведених електронних консультацій з громадськістю, у проєкт наказу з урахуванням пропозицій і зауважень громадян, а також заінтересованих центральних органів виконавчої влади, буде внесено відповідні зміни. 

5. Електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень

Пропозиції та зауваження учасників електронних консультацій з громадськістю подаються в письмовій формі на електронну адресу:  [email protected] .

Строк подання пропозицій та зауважень до 8 січня  2020 року.  

6. Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення

За консультаціями з питань щодо проєкту звертатися за телефоном (044) 594-91-09 відділу впровадження системи торгівлі викидами Департаменту кліматичної політики та збереження озонового шару.        

7. Прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади

Відповідальна особа: Грицак Юлія Миколаївна, головний спеціаліст відділу впровадження системи торгівлі викидами Департаменту кліматичної політики та збереження озонового шару. 

8. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення

Звіт про результати електронних консультацій з громадськістю буде доведено до відома громадськості шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті Міндовкілля не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення.

Наказ

Наказ від 09.10.2020 №190

Додаток до наказу №190

Пояснювальна записка

АРВ