ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Вимог до плану приведення місця розміщення відходів у відповідність з вимогами законодавства»

07/08/2023 : 15:22

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Вимог до плану приведення місця розміщення відходів у відповідність з вимогами законодавства»

Проєкт наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Вимог до плану приведення місця розміщення відходів у відповідність з вимогами законодавства» (далі – проєкт наказу) розроблений відповідно до пункту 5 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про управління відходами»

Метою проєкту наказу є забезпечити наявність процедур та заходів із приведення місць розміщення відходів у відповідність з вимогами законодавства, виконання яких дозволить удосконалити існуючі місця розміщення відходів для подальшого здійснення діяльності на них із захоронення відходів відповідно до вимог Європейського Союзу та чинного законодавства у сфері управління відходами.

Реалізація проєкту наказу сприятиме зменшенню негативного впливу на навколишнє природне середовище, зменшенню рівня забруднення атмосферного повітря, води й земель унаслідок покращення технічних та експлуатаційних характеристик місць розміщення відходів щодо яких регіональним планом управління відходами передбачено продовження строку їх експлуатації та, в цілому, а також покращенню здоров’я населення та санітарно-епідеміологічного стану територій, довкола наявних місць розміщення відходів.

Назва органу виконавчої влади, що розробив регуляторний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробив регуляторний акт, адреса та телефон

Відділ формування політики з управління відходами Управління з питань управління відходами Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел. (044) 206-31-68, [email protected].

Зауваження та пропозиції до проєкту наказу приймаються протягом місяця з дня його офіційного оприлюднення на вказану пошту та електронну адресу.

Проєкт Наказу

Наказ доопрацьований

Наказ доопрацьований 20_12_2023

Пояснювальна

Пояснювальна доопрацьована

АРВ

АРВ доопрацьований 20_12_2023

АРВ Вимоги 2024

Вимоги

Вимоги доопрацьовані

ВИМОГИ доопрацьовані 20_12_2023

ВИМОГИ 2024 МІ

Повідомлення