Видача дозволу на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі

12/04/2017 : 16:26

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Клопотання про видачу дозволу на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованого організму у відкритій системі, за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 року № 308 «Про затвердження Порядку видачі дозволу  на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі».

До клопотання додаються

 1. висновок розробника генетично модифікованого організму про його безпечність для здоров’я людини або навколишнього природного середовища з посиланням на результати його дослідження;
 2. висновки державної екологічної та державної санітарно-епідеміологічної експертизи;
 3. анотація (коротке резюме) до технічного опису генетично модифікованого організму;
 4. Копії:
  • технічного опису генетично модифікованого організму, який містить інформацію, зазначену в додатку 1 до клопотання;
  • установчого документа (статуту  чи установчого договору) юридичної особи – суб’єкта регулювання та підприємства, установи чи організації, що будуть проводити державну апробацію (випробування) генетично модифікованого організму;
  • договору страхування діяльності, пов’язаної з апробацією (випробуванням) генетично модифікованого організму;
  • протоколів проведених громадських слухань;
 5. Висновок про оцінку ризику для навколишнього природного середовища, проведену з урахуванням вимог, зазначених у додатку 2 до клопотання;
 6. Відомості про назву, ідентифікаційні дані, в тому числі код унікальної ідентифікації, та національну класифікацію рівня біобезпеки генетично модифікованого організму, якщо таке існує в державі експорту (лише для генетично модифікованого організму,  що імпортується);
 7. Відомості про центри походження та центри генетичного різноманіття, якщо такі існують, організму-реципієнта та/або батьківських організмів і опис місць існування, в яких організм може вижити або швидко розмножуватися;
 8. Результати оцінки ризику, проведеної в державі експорту/імпорту із зазначенням  рівня  ризику  для  навколишнього природного середовища, якщо такий існує;
 9. Інструкція із застосування методів виявлення і знищення генетично модифікованого організму, переробки відходів, а також методів, що гарантують біологічну і генетичну безпеку в процесі обробки, зберігання, транспортування такого організму для проведення державної апробації (випробування); план запобіжних та ліквідаційних заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації, а також перелік і опис методів обмеження контактів з генетично модифікованим організмом, забезпечення високого рівня екологічної безпеки під час проведення державної апробації (випробування) та знищення дослідної партії у разі отримання негативних результатів;
 10. Опис методів і методик ідентифікації генетично модифікованого організму у відкритій системі, розроблених за міжнародними стандартами та затверджених в установленому порядку в Україні;
 11. Довідка про статус генетично модифікованого організму в державі експорту (заборонений для використання, дозволений для проведення досліджень у відкритій системі чи використання з комерційною метою, заборонений для вивільнення із зазначенням причин, обмеження для використання);
 12. Інструкція з безпечного проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованого організму;
 13. Письмове підтвердження достовірності відомостей, що містяться у поданих документах (матеріалах), засвідчене підписом суб’єкта регулювання та скріплене його печаткою.  

Адміністративний збір

Безоплатно.

Строк надання послуги

Протягом 45 днів з дня надходження клопотання.

Результат надання

 1. Видача дозволу на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі;
 2. Відмова у видачі дозволу на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі.

Способи отримання результату

Інформація про видачу або відмову у видачі дозволу на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі надсилається суб’єктові регулювання протягом 10 робочих днів після прийняття Мінприроди відповідного рішення.

Дозвіл на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі видається згідно з поданим клопотанням особисто заявникові або представнику за довіреністю.

Підстави для відмови

 • Надходження науково обґрунтованої інформації про небезпеку генетично модифікованих організмів для здоров’я людини або навколишнього природного середовища під час їх використання за призначенням;
 • Відсутність позитивних висновків державної екологічної та державної санітарно-епідеміологічної експертизи, протоколів громадських слухань щодо проведення державної апробації (випробування);
 • Відсутність методів і методик ідентифікації генетично модифікованих організмів, розроблених за міжнародними стандартами та затверджених у встановленому порядку в Україні; виявлення у клопотанні та документах, які подаються разом з ним, недостовірних відомостей; порушення вимог до оформлення і змісту  клопотання та/або подання необхідних документів у неповному обсязі.

Порядок оскарження

В судовому порядку.

Законодавчі акти України, що передбачають надання послуги

Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»

Постанова Кабінету Міністрів України  від 2 квітня 2009 року № 308 «Про затвердження Порядку видачі дозволу  на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі».

Де отримати

Міністерство екології та природних ресурсів України. 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35.

режим роботи з 9.00 до 18.00 в п’ятницю з 9.00 до 16.45 Обідня перерва з 13.00 до 13.45

Телефон: (044) 206-31-27

Електронна адреса: [email protected];

Веб-сайт: www.menr.gov.ua

інформаційна картка

технологічна картка