Повідомлення про обговорення проєкту наказу «Про затвердження критеріїв визначення наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення»

18/09/2020 : 12:40

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України на виконання вимог статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» розробило проєкт наказу «Про затвердження критеріїв визначення наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення» (далі – Критерії).

Критерії будуть використовуватися для визначення необхідності здійснення стратегічної екологічної оцінки у разі внесення змін до документа державного планування, щодо якого раніше вже здійснювалася стратегічна екологічна оцінка.

Також проєктом наказу встановлюється форма необхідних документів для подачі замовником у разі визначення необхідності здійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка.

Критерії визначення наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, будуть єдиними для використання як замовниками стратегічної екологічної оцінки, так і уповноваженим центральним органом, при прийнятті рішень про необхідність здійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка. При цьому, якщо незначні зміни до документа державного планування, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, не відповідатимуть жодному з критеріїв, передбачених у проєкті наказу, замовником стратегічної екологічної оцінки може прийматися рішення про нездійснення стратегічної екологічної оцінки у цьому випадку. 

Зауваження і пропозиції до зазначених законопроектів  до 03.10.2020 включно, у письмовому вигляді, на електронну адресу: [email protected]

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Критерії