ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення доопрацьованого аналізу регуляторного впливу проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля»

05/12/2022 : 12:57

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення доопрацьованого аналізу регуляторного впливу проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля» (далі – проєкт акта) розроблений з метою вдосконалення норм чинного Порядку і передбачає впровадження принципів цифровізації до процедури оцінкив пливу на довкілля, зокрема, передбачається надати можливість суб’єктам господарювання укладати договори про надання послуг з проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля та здійснювати оплату цих послуг онлайн шляхом публічної оферти, для чого передбачається затвердити Типовий договір публічної оферти.

Реалізація проєкту акта дозволить виконати завдання, визнаечні Указом Президента України «Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг» від 29 липня 2019 року № 558.

Назва органу виконавчої влади, що розробив проєкт акта

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробив проєкт акта, адреса та телефон:

Департамент екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України; вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035;
тел. (044) 206 31 40, 206 31 50 e-mail: [email protected].

Повідомлення про оприлюднення

Проєкт

Зміни

Порівняльна таблиця

Додаток 6 Типовий договір

Пояснювальна записка

АРВ