ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту наказу Міндовкілля «Про затвердження Порядку здійснення перевірки відповідності матеріально-технічної бази здобувача ліцензії (ліцензіата) технологічним вимогам до здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами, правилам технічної експлуатації установок та технологічним регламентам»

19/04/2023 : 10:30

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту наказу Міндовкілля «Про затвердження Порядку здійснення перевірки відповідності матеріально-технічної бази здобувача ліцензії (ліцензіата) технологічним вимогам до здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами, правилам технічної експлуатації установок та технологічним регламентам»

Проєкт наказу Міндовкілля «Про затвердження Порядку здійснення перевірки відповідності матеріально-технічної бази здобувача ліцензії (ліцензіата) технологічним вимогам до здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами, правилам технічної експлуатації установок та технологічним регламентам» (далі – проєкт наказу) розроблено на виконання вимог статті 44 Закону України «Про управління відходами» (далі – Закон).

Назва органу виконавчої влади, що розробляв нормативний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробляв нормативний акт, адреса та телефони

Департамент цифрової трансформації та електронних публічних послуг вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ (206-31-55, e-mail: [email protected]).

Зазначений проєкт наказу оприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля: www.mepr.gov.ua

Строк прийняття зауважень та пропозицій до зазначеного нормативного акта від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення. Зауваження та пропозиції надаються на поштову адресу Міндовкілля: вул. Митрополита Василя Липківського, 35; м. Київ та електронну адресу: [email protected].

Наказ перевірка

Порядок

Пояснювальна записка

Додаток 1

Повідомлення

АРВ

Наказ перевірка (доопрацьований станом на 22.08.2023)

Порядок (доопрацьований станом на 22.08.2023)

Додаток 1 (доопрацьований станом на 22.08.2023)

Додаток 2 (доопрацьований станом на 22.08.2023)

АРВ (доопрацьований станом на 22.08.2023)