Повідомлення про оприлюднення проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про внесення змін до деяких Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин»

14/12/2022 : 17:29

Повідомлення про оприлюднення

проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних

ресурсів України «Про внесення змін до деяких Технологічних

нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин»

Проєкт наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про внесення змін до деяких Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин» розроблено з метою подовження дії поточних технологічних нормативів для коксохімічного та агломераційного виробництва відповідно до пункту 123 Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби     COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020—2022 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 року № 534.

Назва органу виконавчої влади, що розробляв регуляторний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробляв регуляторний акт, адреса та телефони

Департаменту запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ (тел. 206-31-43,
206-33-12; e-mail: [email protected], [email protected])

Зазначений проєкт наказу та аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля: www.mepr.gov.ua

Строк прийняття зауважень та пропозицій до зазначеного нормативного акта від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення.

Зауваження та пропозиції надаються на адресу розробника: вул. Митрополита Василя Липківського, 35; м. Київ, тел. (044) 206-33-05;
e-mail: [email protected].

Повідомлення про оприлюднення

Наказ

Пояснювальна записка

Порівняльна таблиця

АРВ