ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку та умов страхування ризиків при дослідно-промисловому та промисловому видобуванні і використанні газу (метану) вугільних родовищ»

05/02/2024 : 12:12

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку та умов страхування ризиків при дослідно-промисловому та промисловому видобуванні і використанні газу (метану) вугільних родовищ»

Проєкт наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку та умов страхування ризиків при дослідно-промисловому та промисловому видобуванні і використанні газу (метану) вугільних родовищ» (далі – проєкт акта) розроблений на виконання вимог підпункту 42 пункту 3 Розділу XV Закону України від 18 листопада 2021 р. № 1909-ІХ «Про страхування» з метою визначення організаційних та загально-правових відносин страхування у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ, що спрямовані на забезпечення відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно навколишньому природному середовищу у зв’язку з аварією, пожежею чи технічними неполадками під час дослідно-промислового та промислового видобування і використання газу (метану) вугільних родовищ.

Проєкт акта передбачає затвердження Порядку та умов страхування відповідальності за класом страхування 13, визначеним статтею 4 Закону, за шкоду, яку може бути заподіяно навколишньому природному середовищу внаслідок аварій, пожеж чи технічних неполадок під час дослідно-промислового та промислового видобування і використання газу (метану) вугільних родовищ та передачі ризику від суб’єкта господарювання до страховика на умовах, визначених договором страхування.

Суб’єкти господарювання, які здійснюють дослідно-промисловe, промислове видобування та/або використання газу (метану) вугільних родовищ можуть укладати договори страхування відповідальності для страхування майнових ризиків.

При укладенні договору страхування суб’єкти господарювання мають врахувати ризик виникнення небезпечної події та чітко визначити розмір заподіяної шкоди, а у разі настання страхового випадку відшкодувати витрати, понесені страхувальником, при настанні страхового випадку.

Назва органу виконавчої влади, що розробив регуляторний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Назва структурного підрозділу, що розробив регуляторний акт, адреса та телефон

Управління кругової економіки та надрокористування Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел.: (044) 594-90-09, E: [email protected].

Проєкт акта та аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному вебсайті  Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (www.mepr.gov.ua). Зауваження та пропозиції до проєкту акта від юридичних та фізичних осіб приймаються протягом одного місяця з дня його оприлюднення на електронну адресу: [email protected], а також на адресу Державної регуляторної служби України: [email protected].

Проєкт Наказу

Пояснювальна записка

Порядок

АРВ

АРВ (Доопрацьований станом на 23.02.2024)

Повідомлення про оприлюднення