ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку та умов страхування ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу»

29/12/2023 : 11:54

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку та умов страхування ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу»

Проєкт наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку та умов страхування ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу» (далі – проєкт акта) розроблений на виконання вимог підпункту 28 пункту 3 Розділу XV Закону України від 18 листопада 2021 р.
№ 1909-ІХ «Про страхування» з метою визначення організаційних та загально-правових відносин страхування у сфері користування нафтогазоносними надрами, що спрямовані на забезпечення відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно навколишньому природному середовищу у зв’язку з аварією чи технічними неполадками при розробці нафтогазового родовища, а також державному майну, що було надане у користування, протягом строку промислової розробки родовищ нафти і газу.

Проєкт акта передбачає затвердження Порядку та умов страхування відповідальності за класом страхування 13, визначеним статтею 4 Закону, за шкоду, яку може бути заподіяно навколишньому природному середовищу у зв’язку з аварією чи технічними неполадками при розробці нафтогазового родовища, а також державному майну, що було надане у користування, протягом строку промислової розробки родовищ нафти і газу та передачі ризику від суб’єкта господарювання до страховика на умовах, визначених договором страхування.

Суб’єкти господарювання, які здійснюють промислову розробку родовищ нафти і газу відповідно до спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами зобов’язані укладати договори страхування відповідальності.

При укладенні договору страхування суб’єкти господарювання мають врахувати ризик виникнення небезпечної події та чітко визначити розмір заподіяної шкоди, а у разі настання страхового випадку відшкодувати витрати, понесені страхувальником, при настанні страхового випадку.

Назва органу виконавчої влади, що розробив регуляторний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Назва структурного підрозділу, що розробив регуляторний акт, адреса та телефон

Управління кругової економіки та надрокористування Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя
Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел.: (044) 594-90-09, E-mail: [email protected].

Проєкт акта та аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному вебсайті  Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (www.mepr.gov.ua).

Зауваження та пропозиції до проєкту акта від юридичних та фізичних осіб приймаються протягом одного місяця з дня його оприлюднення на електронну адресу: [email protected], а також на адресу Державної регуляторної служби України: [email protected] .

Проєкт Наказу (доопрацьований) станом на 19.01.2024

Порядок (доопрацьований) станом на 19.01.2024

Пояснювальна записка (доопрацьована) станом на 19.01.2024

АРВ (доопрацьований) станом на 19.01.2024

АРВ (доопрацьований) станом на 29.01.2024

Проєкт Наказу

Порядок

Пояснювальна записка

АРВ

Повідомлення (доопрацьований) станом на 19.01.2024