ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Порядку розроблення планів управління відходами підприємств, установ та організацій»

19/02/2024 : 15:55

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Порядку розроблення планів управління відходами підприємств, установ та організаційії»

Проєкт наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку розроблення планів управління відходами підприємств, установ та організацій» (далі – проєкт наказу) розроблений з метою визначення єдиного механізму розроблення та внесення змін до планів управління відходами підприємств, установ та організацій, їх наповнення з урахуванням особливостей діяльності підприємств, установ та організацій.

Реалізація проєкту наказу дасть можливість покращити стан навколишнього природного середовища, забезпечить зменшення використання природних ресурсів внаслідок удосконалення системи управління відходами, що в цілому призведе до покращення санітарно-епідеміологічного стану територій підприємств, установ та організацій та здоров’я населення, зокрема працівників підприємств, установ та організацій.

Назва органу виконавчої влади, що розробив проєкт наказу

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробив проєкт наказу, адреса та телефон

Відділ формування політики з управління відходами Управління з питань управління відходами Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035,
тел. (044) 206-31-68, [email protected].

Зауваження та пропозиції до проєкту наказу приймаються протягом місяця з дня його оприлюднення на офіційному вебсайті Міндовкілля на вказану пошту та електронну адресу.