Повідомлення про оприлюднення проєкту Національного плану управління відходами до 2033 року та звіту про стратегічну екологічну оцінку

27/05/2024 : 9:17

Повідомлення

про оприлюднення проєкту Національного плану управління відходами до 2033 року та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Реєстраційний номер справи в Єдиному реєстрі № 08-12-3813-23

1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту

Проєкт Національного плану управління відходами до 2033 року (далі – НПУВ). НПУВ є рамковим документом планування і окреслює головні напрямки, у яких слід рухатися для реалізації державної політики у сфері управління відходами. Натомість, регіональні та місцеві плани управління відходами покликані встановити конкретні заходи, визначити необхідні обʼєкти інфраструктури, технології, які враховують місцеві умови, економічні розрахунки та спроможність реалізації.

Окремими напрямами державної політики у сфері управління відходами є зменшення захоронення біовідходів та запобігання утворенню відходів. Шляхи досягнення цілей за цими напрямами наведено у Національній програмі зменшення захоронення біовідходів та Національній програмі запобігання утворенню відходів, які є складовими НПУВ.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування

Кабінет Міністрів України

3. Дата початку та строки здійснення процедури громадського обговорення

Строк громадського обговорення протягом 30 днів з дня оприлюднення повідомлення.

4. Способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо) в процедурі громадського обговорення

Згідно зі статтею 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» проєкт документа державного планування та звіт про стратегічну екологічну оцінку оприлюднюються на офіційному веб-сайті замовника та вносяться ним до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості.

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції. Проведення громадських слухань не заплановано.

5. Дата проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення)

6. Час проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення)

7. Місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення)

8. Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України:  вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, Україна, 01648.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреса та строки подання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, Україна, 01648; тел. (097) 211 53 46, е-mail: [email protected]. Відповідальна особа – Грановська Тетяна Миколаївна. Зауваження та пропозиції приймаються в строк з 27.05.2024 до 27.06.2024.

10. Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, Україна, 01648.                                      

11. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування

Проведення транскордонних консультацій не потребує.

Замовник/Уповноважена особа замовника: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України/Грановська Тетяна Миколаївна