ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту з державної реєстрації установок у Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів в автоматичному режимі»

04/03/2024 : 17:10

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту з державної реєстрації установок у Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів в автоматичному режимі»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту з державної реєстрації установок у Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів в автоматичному режимі» (далі – проєкт постанови) розроблено з метою удосконалення порядку державної реєстрації установок у Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (далі – Єдиний реєстр) шляхом її здійснення в автоматичному режимі в електронній формі.

Проєктом постанови пропонується запровадити для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців експеримент щодо реєстрації в автоматичному режимі установок у Єдиному реєстрі в електронній формі через електронний кабінет суб’єкта господарювання через Єдину екологічну платформу «ЕкоСистема». Такий підхід створить сприятливі умови для провадження підприємницької діяльності.

Назва органу виконавчої влади, що розробляв нормативний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробив нормативний акт, адреса та телефони

Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035; тел. (044) 594-91-05.

Зазначений проєкт акта оприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля: www.mepr.gov.ua. Строк прийняття зауважень та пропозицій до зазначеного проєкту акта від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення. Зауваження та пропозиції надаються на поштову адресу Міндовкілля: вул. Митрополита Василя Липківського, 35; м. Київ, 03035 та електронну адресу: [email protected].