ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 153»

05/04/2023 : 12:35

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 153»

Проєкт наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про внесення змін до Правил розробки нафтових і газових родовищ» (далі – проєкт наказу) розроблено з метою оптимізації інструментів державного регулювання в сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, відповідно до рекомендацій, прийнятих на засіданні 26.01.2023 Міжвідомчої робочої групи з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності, утвореної згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2023 № 44 (далі – МРГ). 

На сьогодні правове регулювання господарської діяльності передбачає наявність великої кількості інструментів державного регулювання, що негативно впливає провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання, виходу їх на ринок, створюючи додаткові часові та фінансові витрати суб’єктів господарювання, додаткове адміністративне навантаження.

Проєктом наказу пропонується внести зміни до Правил розробки нафтових і газових родовищ, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 15.03.2017 № 118, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.06.2017 за № 692/30560 в частині виключення неактуальних та застарілих інструментів державного регулювання нафтогазової галузі, а саме: погодження Держпраці плану розконсерваційних робіт свердловини та погодження Держпраці типової схеми противикидного обладнання для кожного району бурових робіт.

Крім того, зміни спрямовані на дерегуляцію видобувної промисловості та спрощення доступу користувачів нафтогазоносними надрами до родовищ або покладів, скорочення обтяжуючих бюрократичних процедур.

Назва органу виконавчої влади, що розробив проєкт акта

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Назва структурного підрозділу, що розробив проєкт акта, адреса та телефон

Управління кругової економіки та надрокористування Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел.: (044) 206-31-00, (044) 206-31-15, E-mail: [email protected].

Проєкт акта та аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному вебсайті  Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (www.mepr.gov.ua). Зауваження та пропозиції до проєкту акта приймаються протягом місяця з дня його оприлюднення на вказану поштову та електронну адресу.

Повідомлення про оприлюднення

Наказ

Пояснювальна записка

Порівняльна таблиця