ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р. № 979 і від 13 листопада 2013 р. № 980»

21/02/2024 : 17:45

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р. № 979 і від 13 листопада 2013 р. № 980»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р. № 979 і від 13 листопада 2013 р. № 980» (далі – проєкт акта) розроблено з метою реалізації положень Закону України від 18 листопада 2021 р. № 1909-ІХ «Про страхування», який введено в дію з 1 січня 2024 р. (далі – Закон), та яким встановлено основні напрямки державного регулювання та нагляду за ринком страхування.

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р. № 979 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування майнових ризиків під час промислової розробки родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України «Про нафту і газ» та постанова Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р. № 980 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ» були прийняті на виконання вимог пунктів 43 та 18 частини першої статті 7 Закону України від 7 березня 1996 р. № 85/96-ВР «Про страхування», який втратив чинність 1 січня 2024 р. з уведенням в дію Закону.

Підпунктами 28 та 42 пункту 3 Розділу XV Закону передбачено викладення статті 39 Закону України «Про нафту і газ» та статті 16 Закону України «Про газ (метан) вугільних родовищ» в нових редакціях відповідно, згідно з якими відповідні порядки та умови страхування затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з Національним банком України.

Водночас на виконання положень Закону, Міндовкілля розроблено відповідні проєкти наказів «Про затвердження Порядку та умов страхування ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу» та «Про затвердження Порядку та умови страхування ризиків при дослідно-промисловому та промисловому видобуванні і використанні газу (метану) вугільних родовищ», які перебувають на погодженні у заінтересованих органів.

Назва органу виконавчої влади, що розробив проєкт акта

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Назва структурного підрозділу, що розробивпроєкт акта, адреса та телефон

Управління кругової економіки та надрокористування Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел.: (044) 594-90-09, E: [email protected].

Проєкт акта оприлюднено на офіційному вебсайті  Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (www.mepr.gov.ua). Зауваження та пропозиції до проєкту акта від юридичних та фізичних осіб приймаються протягом одного місяця з дня його оприлюднення на електронну адресу: [email protected].

Проєкт Постанови

Пояснювальна записка

Повідомлення