ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України«Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження місцевих планів управління відходами»

02/06/2023 : 12:06

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження місцевих планів управління відходами»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження місцевих планів управління відходами» (далі – проєкт акта) розроблено з метою врегулювання механізму розроблення місцевих планів управління відходами, їх погодження та затвердження.

Назва органу виконавчої влади, що розробляв нормативний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробляв нормативний акт, адреса та телефони

Управління з питань управління відходами вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ (206-31-65, e-mail: [email protected] ).

Зазначений проєкт постанови Кабінету Міністрів України оприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля: www.mepr.gov.ua

Строк прийняття зауважень та пропозицій до зазначеного нормативного акта від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення. Зауваження та пропозиції надаються на поштову адресу Міндовкілля: вул. Митрополита Василя Липківського, 35; м. Київ та електронну адресу: [email protected].

Проєкт постанови

Порядок

Пояснювальна

Повідомлення