Повідомлення про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку запровадження обов’язкових автоматизованих систем контролю викидів забруднюючих речовин»

18/10/2022 : 14:08

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку запровадження обов’язкових автоматизованих систем контролю викидів забруднюючих речовин» (далі – проєкт постанови) розроблено з метою виконання Закону України від 09.07.2022 № 2393-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря» та  частини другої статті 32 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

Назва органу виконавчої влади, що розробляв нормативний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Назва структурного підрозділу, що розробляв нормативний акт, адреса та телефони

Департамент запобігання промисловому забрудненню, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ (206-33-05, e-mail: [email protected]).

Зазначений проєкт постанови оприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля: www.mepr.gov.ua

Строк прийняття зауважень та пропозицій до проєкту постанови від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення. Зауваження та пропозиції надаються на адресу розробника: вул. Митрополита Василя Липківського, 35; м. Київ, тел. (044) 206-31-00; 206-31-43; факс (044) 206-31-07; e-mail: [email protected]

Проєкт постанови

Порядок запровадження

Пояснювальна записка

АРВ

АРВ