ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії впровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів в Україні на період до 2033 року»

05/06/2024 : 15:46

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України

«Про схвалення Стратегії впровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів в Україні на період до 2033 року»

Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії впровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів в Україні на період до 2033 року» розроблено з метою створення організаційних та правових засад реалізації державної політики у сфері зміни клімату щодо впровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів.

Назва органу виконавчої влади, що розробляв нормативний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробив нормативний акт, адреса та телефони

Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035; тел. (044) 594-91-05.

Зазначений проєкт акта оприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля: www.mepr.gov.ua. Строк прийняття зауважень та пропозицій до зазначеного проєкту акта від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення. Зауваження та пропозиції надаються на поштову адресу Міндовкілля: вул. Митрополита Василя Липківського, 35; м. Київ, 03035 та електронну адресу: [email protected].