Повідомлення про оприлюднення проєкту Закону України «Про розміщення на ринку засобів захисту рослин і агрохімікатів»

17/11/2022 : 12:21

Проєкт закону розроблено на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2021 року «Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України», введеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 104, плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року  № 1106, з метою вдосконалення державного регулювання у сфері поводження з пестицидами та агрохімікатами.

Назва органу виконавчої влади, що розробив регуляторний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Назва структурного підрозділу, що розробив регуляторний акт, адреса та телефони

Департамент з питань управління відходами та екологічної безпеки, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. (044) 206-31-96,
206-33-06, [email protected].

Зазначений проєкт закону та аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля: www.mepr.gov.ua.

Строк прийняття зауважень і пропозицій до проєкту закону від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення.

Зауваження та пропозиції надаються на адресу розробника: вул. Митрополита Василя Липківського, 35; м. Київ, тел. (044) 206-31-96,
206-33-06; e-mail: [email protected]

Проєкт закону

Аналіз Регуляторного Впливу

Пояснювальна записка