ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення стратегічної екологічної оцінки» (далі – проєкт постанови) розроблено для забезпечення реалізації Закону України від 3 листопада 2022 р. № 2717-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки»

15/02/2023 : 15:34

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України

«Деякі питання здійснення стратегічної екологічної оцінки»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення стратегічної екологічної оцінки» (далі – проєкт постанови) розроблено для забезпечення реалізації Закону України від 3 листопада 2022 р. № 2717-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки».

Назва органу виконавчої влади, що розробляв нормативний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Назва структурного підрозділу, що розробляв нормативний акт, адреса та телефони

Департамент екологічної оцінки, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ (594-91-01, e-mail: [email protected]).

Зазначений проєкт постанови оприлюднено на офіційному веб-сайті Міндовкілля: www.mepr.gov.ua

Строк прийняття зауважень та пропозицій до проєкту постанови від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення. Зауваження та пропозиції надаються на адресу розробника:
вул. Митрополита Василя Липківського, 35; м. Київ, тел. (044) 206-31-00;
206-31-43; факс (044) 206-31-07; e-mail: [email protected].

Проєкт Постанови

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка