Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них»

24/11/2020 : 13:32

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них»

Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України на виконання пункту 2 доручення Прем’єр-міністра України до абзацу третього підпункту 6 пункту 2 розділу I Закону України від 17.06.2020 № 711–IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них»

Проєкт постанови розроблено з метою приведення Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.1996 № 486, у відповідність із Земельним та Водним кодексами України, Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», а також додаткове впорядкування відповідної процедури, зокрема з урахуванням змін у законодавстві, передбачених Законом України від 17.06.2020 № 711-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель».

За консультаціями з питань щодо проєкту акта звертатися за телефоном 206-31-48 до відділу охорони земельних ресурсів та екомережі Управління охорони біорізноманіття та земельних ресурсів.

Відповідальна особа: Легка Олена Валеріївна, головний спеціаліст відділу охорони земельних ресурсів та екомережі Управління охорони біорізноманіття та земельних ресурсів.

Пропозиції та зауваження подаються в письмовій формі на електронну адресу:  [email protected]

Строк подання пропозицій та зауважень до 23 грудня 2020 року

Проєкт акта

Пояснювальна записка

Порівняльна таблиця