ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання функціонування «ЕкоЗагрози» та фіксації фактів заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу»

01/11/2022 : 10:41

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України

 «Деякі питання функціонування «ЕкоЗагрози» та фіксації фактів заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання функціонування «ЕкоЗагрози» та фіксації фактів заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу» розроблений з метою спрощення та встановлення чіткої процедури щодо фіксації фактів заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу та забезпечення можливості реалізації громадянами своїх прав у частині вільного доступу до актуальної інформації щодо виявлених випадків порушення вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища за допомогою вебсайту та мобільного додатка сервісу фіксації екологічних загроз «ЕкоЗагроза».

Назва органу виконавчої влади, що розробляв нормативний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробляв нормативний акт, адреса та телефони

Департамент цифрової трансформації та електронних публічних послуг вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ (206-31-78, e-mail: [email protected]).

Зазначений проєкт наказу оприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля: www.mepr.gov.ua

Строк прийняття зауважень та пропозицій до зазначеного нормативного акта від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення.

Зауваження та пропозиції надаються на поштову адресу Міндовкілля: вул. Митрополита Василя Липківського, 35; м. Київ та електронну адресу: [email protected].

Повідомлення про оприлюднення

Проєкт Положення

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

АРВ

АРВ Доопрацьований