ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»

12/07/2023 : 11:02

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» (далі – проєкт акта) розроблено з метою наближення законодавства України до законодавства ЄС щодо моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (далі – МЗВ), зокрема Директиви № 2003/87/ЄС від 13 жовтня 2003 року у частині, що стосується системи МЗВ, а також Регламентів Комісії (ЄС) № 601/2012 від 21 червня 2012 року та № 2018/2066 від 19 грудня 2018 року про моніторинг та звітність щодо викидів парникових газів та № 600/2012 від 12 червня 2012 року, № 2018/2067 від 19 грудня 2018 року про верифікацію даних і акредитацію верифікаторів, що передбачено Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованою Законом України № 1678-VII від 16 вересня 2014 року, а також на виконання пункту 11 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1413 (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 січня 2023 року № 89).

Назва органу виконавчої влади, що розробляв нормативний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробив нормативний акт, адреса та телефони

Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. (044) 206-31-38, [email protected].

Зазначений проєкт акта оприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля: www.mepr.gov.ua.

Строк прийняття зауважень і пропозицій до зазначеного проєкту акта від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення. Зауваження та пропозиції надаються на поштову адресу Міндовкілля: вул. Митрополита Василя Липківського, 35; м. Київ та електронну адресу: [email protected].

Проєкт постанови

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

АРВ

АРВ (доопрацьований)

Повідомлення