Повідомлення про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку створення охоронних зон для збереження біорізноманіття у лісах та Порядку створення охоронних зон для збереження об’єктів Червоної книги України»

18/10/2021 : 16:48

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку створення охоронних зон для збереження біорізноманіття у лісах та Порядку створення охоронних зон для збереження об’єктів Червоної книги України» розроблено на виконання Закону України від 15 липня 2021 року № 1684-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив Європейського Союзу у сфері охорони тваринного та рослинного світу».

Наявні наукові дані свідчать про деградацію біорізноманіття, зокрема біорізноманіття лісів, наслідками якої є суттєві фінансові збитки для держави. За оцінками західних експертів, у період між 1997 та 2011 роками глобальні збитки внаслідок деградації земель (та їхнього біорізноманіття) становили 6-11 трильйонів доларів США щорічно. Суттєва частина таких збитків завдається через відсутність деталізованих вимог щодо збереження біорізноманіття, і, зокрема, об’єктів Червоної книги України, під час ведення господарської діяльності.

Одним з найбільш ефективних механізмів збереження біорізноманіття є створення охоронних зон у межах найважливіших для попередження деградації біорізноманіття територій. На відміну від територій та об’єктів природно-заповідного фонду, такі охоронні зони мають більш гнучкий характер, можуть бути адаптовані до умов середовища, що змінюється. Однак нормативно-правова база для функціонування таких охоронних зон України наразі відсутня. Проєкт постанови спрямований на створення нормативно-правового підґрунтя для ефективного функціонування охоронних зон для збереження біорізноманіття та, зокрема, об’єктів Червоної книги України.

Назва органу виконавчої влади, що розробив нормативно-правовий акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробив нормативно-правовий акт, адреса та телефон

Відділ з питань охорони та використання природно-заповідного фонду Департаменту природно-заповідного фонду та земельних ресурсів Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел. (044) 206-21-95, [email protected]

Інформація про спосіб оприлюднення проєкту нормативно-правового акта

Проєкт постанови опубліковано на офіційному вебсайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (https://mepr.gov.ua, підрозділ  «Регуляторна діяльність», розділ  «Діяльність»)

Строк та спосіб надання зауважень та пропозицій до проєкту нормативно-правового акта

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються протягом місяця з дня його оприлюднення на вказану пошту та електронну адресу.

Повідомлення

Проєкт постанови

Проєкт Порядку

Додатки до Порядку

Проєкт порядку 2

Додатки до Порядку 2

Пояснювальна записка

АРВ