ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку створення та адміністрування інформаційної системи управління відходами»

03/10/2022 : 16:09

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження Порядку створення та адміністрування

інформаційної системи управління відходами»

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Міндовкілля повідомляє про оприлюднення з 03 жовтня 2022 року з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань на офіційному вебсайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку створення та адміністрування інформаційної системи управління відходами» (далі – проєкт акта).

Метою проєкту акта є створення інформаційної системи управління відходами, для забезпечення реалізації державної політики у сфері управління відходами відповідно до вимог Закону України «Про управління відходами», зокрема щодо спрощення та забезпечення достовірності процедури обліку і звітності, прозорості отримання документів дозвільного характеру, ліцензування, відстеження та легалізації руху відходів у його повному циклі і, як наслідок, покращення стану довкілля та здоров’я людей, збільшення доходів до бюджетів усіх рівнів.

Назва органу виконавчої влади, що розробив проєкт акта

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробив проєкт акта, адреса та телефон

Департамент цифрової трансформації та електронних публічних послуг Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел. (044) 206-31-37.

 Спосіб оприлюднення проєкту акта: розміщення на офіційному вебсайті Міндовкілля в мережі «Інтернет» (www.mepr.gov.ua) у рубриках «Консультації з громадськістю» та «Регуляторна діяльність».

 Консультації з громадськістю проводитимуться у формі публічного громадського обговорення (у разі скасування карантинних обмежень) та електронних консультацій з громадськістю (у форматі відеоконференції із застосуванням відповідних мобільних додатків).

 Строк прийняття зауважень та пропозицій до проєкту акта від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня його оприлюднення.

Зауваження та пропозиції до проєкту акта надаються на офіційний вебсайт або адресу Міндовкілля ([email protected], вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел. (044) 206-31-37).

 Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проєкту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього проєкту, також Державній регуляторній службі України: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011. Адреса електронної пошти: [email protected].

Повідомлення про оприлюднення

Проєкт постанови КМУ

Пояснювальна записка

АРВ