Повідомлення про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції»

16/02/2024 : 16:22

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції» (далі – проєкт постанови) розроблений відповідно до вимог положень статті 35 Закону України «Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією», статті 5 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та абзацу шостого пункту 8 Розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про управління відходами».

Метою проєкту постанови є затвердження Технічного регламенту класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції, який повністю гармонізує законодавство України у відповідній сфері з законодавством ЄС (Регламент № 1272/2008) та міжнародними нормами ООН (система GHS ).

Назва органу виконавчої влади, що розробляв регуляторний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Назва структурного підрозділу, що розробляв регуляторний акт, адреса та телефон

Управління екологічної безпеки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, тел. (044) 206 31 96.

Проєкт акта оприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля www.mepr.gov.ua.

Строк прийняття зауважень та пропозицій до проекту акта від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення. Зауваження та пропозиції надаються на офіційний вебсайт або адресу Міндовкілля: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, тел. (044) 206 31 96; E-mail: [email protected]; [email protected].

Проєкт Постанови (доопрацьований)

Технічний регламент (доопрацьований)

Пояснювальна Записка (доопрацьована)

Порівняльна таблиця (доопрацьована)

Зміни (доопрацьовані)

Додаток 1 (доопрацьований)

Додаток 2 (доопрацьований)

Додаток 3 (доопрацьований)

Додаток 4 (доопрацьований)

Додаток 5 (доопрацьований)

Додаток 6 (доопрацьований)

Додаток 7 (доопрацьований)

Повідомлення про оприлюднення (доопрацьоване)