ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України«Про затвердження Технічних вимог до експлуатації установок зі спалювання відходів та установок із сумісного спалювання відходів»

18/09/2023 : 18:08

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження Технічних вимог до експлуатації установок зі спалювання відходів та установок із сумісного спалювання відходів»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічних вимог до експлуатації установок зі спалювання відходів та установок із сумісного спалювання відходів» (далі – проєкт постанови) розроблено з метою визначення основних умов, що висуваються до операторів стаціонарних та мобільних установок спалювання відходів або установок сумісного спалювання відходів під час їх експлуатації, для запобігання або зменшення обсягів ймовірного забруднення навколишнього природного середовища та небезпеки для здоров’я людей.

Назва органу виконавчої влади, що розробляв нормативний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробляв нормативний акт, адреса та телефони

Управління з питань управління відходами вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ (206-31-65, e-mail: [email protected] ).

Зазначений проєкт Закону України оприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля: www.mepr.gov.ua

Строк прийняття зауважень та пропозицій до зазначеного нормативного акта від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення. Зауваження та пропозиції надаються на поштову адресу Міндовкілля: вул. Митрополита Василя Липківського, 35; м. Київ та електронну адресу: [email protected].

Повідомлення про оприлюднення

Проєкт постанови

Проект Технічних вимог

Пояснювальна записка