ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку проведення робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку суб’єктів господарювання, які отримали такі дозволи»

18/09/2023 : 14:58

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку проведення робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку суб’єктів господарювання, які отримали такі дозволи»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку проведення робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку суб’єктів господарювання, які отримали такі дозволи» розроблено з метою приведення Постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 302 у відповідність до статтей 11 та 111 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

Назва органу виконавчої влади, що розробляв нормативний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробляв нормативний акт, адреса та телефони

Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ (206-31-30, [email protected])

Зазначений проєкт нормативного акта оприлюднено на офіційному веб-сайті Міндовкілля: www.mepr.gov.ua

Строк прийняття зауважень та пропозицій до зазначеного нормативного акта від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення. Зауваження та пропозиції надаються на адресу розробника: вул. Митрополита Василя Липківського, 35; м. Київ, тел. (044) 206-31-00; 206-31-43; факс (044) 206-31-07; e-mail: [email protected].

Проєкт Постанови Доопрацьований

Проєкт Постанови

Пояснювальна Записка Доопрацьована

Пояснювальна Записка

Порівняльна Таблиця Доопрацьована

Порівняльна Таблиця

Проєкт Змін Порядку Доопрацьований

Проєкт Змін Порядку

Повідомлення про оприлюднення