ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії формування та реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2035 року»

26/01/2024 : 16:41

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України

«Про схвалення Стратегії формування та реалізації державної
політики у сфері зміни клімату на період до 2035 року»

Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії формування та реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2035 року» розроблено з метою створення організаційних та правових засад формування та реалізації державної політики у сфері зміни клімату для досягнення сталого розвитку та забезпечення ефективного переходу до низьковуглецевого розвитку держави за умови економічної, енергетичної та екологічної безпеки і підвищення добробуту громадян та для врахування цілей державної кліматичної політики під час повоєнної відбудови України.

Назва органу виконавчої влади, що розробляв нормативний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробив нормативний акт, адреса та телефони

Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035; тел. (044) 594-91-05.

Зазначений проєкт акта оприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля: www.mepr.gov.ua. Строк прийняття зауважень та пропозицій до зазначеного проєкту акта від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення. Зауваження та пропозиції надаються на поштову адресу Міндовкілля: вул. Митрополита Василя Липківського, 35; м. Київ, 03035 та електронну адресу: [email protected].

Проєкт постанови від 26.01.2024

Пояснювальна записка від 26.01.2024

Операційний план від 26.01.2024

Стратегія від 26.01.2024

Повідомлення про оприлюднення від 26.01.2024