Повідомлення про оприлюднення проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

26/08/2022 : 19:01

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України повідомляє про оприлюднення на офіційному вебсайті проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі – законопроєкт) з метою отримання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, проведення консультацій з громадськістю.

Законопроект  розроблений з метою вдосконалення норм чинного Закону, зумовлених необхідністю впровадження принципів цифровізації дозвільних процедур, а також з метою скорочення строків здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, та зменшенням дискреційних повноважень органу при прийнятті рішень в рамках процедури оцінки впливу на довкілля.

Назва органу виконавчої влади, що розробив проєкт акта

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробив проєкт акта, адреса та телефон:

Департамент екологічної оцінки,контролю та екологічних фінансів Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України; вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035; тел. (044) 206 31 40, 206 31 50.

Спосіб оприлюднення законопроєкту: розміщення на офіційному вебсайті Міндовкілля в мережі «Інтернет» (www.mepr.gov.ua) у рубриках «Консультації з громадськістю» та «Регуляторна діяльність».

Зауваження та пропозиції до проєкту акта приймаються протягом місяця з дня оприлюднення на поштову адресу Міндовкілля: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035 та електронну адресу: [email protected]

Проєкт Закону України

Проєкт Закону України Доопрацьований

Проєкт Закону України Доопрацьований 03.01.2023

Пояснювальна записка

Порівняльна таблиця

Порівняльна таблиця Доопрацьована

Порівняльна таблиця Доопрацьована 03.01.2023

Аналіз регуляторного впливу

Аналіз регуляторного впливу Доопрацьований

Аналіз регуляторного впливу Доопрацьований 03.01.2023