Повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 827»

25/08/2020 : 11:56

Повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 827»  

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

2. Назва проєкту акта або стислий зміст пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя, винесеної на обговорення

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 827»
(далі – проєкт постанови) розроблено з огляду на необхідність встановлення реальних для виконання строків подання програм державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря, визначення міста Івано-Франківськ як агломерації та необхідності уточнення положень щодо підтвердження відповідності засобів вимірювальної техніки, що використовуються для здійснення моніторингу атмосферного повітря. 

3.  Електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень

Пропозиції та зауваження до проєкту постанови приймаються Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України в письмовому вигляді та електронною поштою протягом місяця з моменту оприлюднення за адресою: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035; е-mail: [email protected].

4. Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення

За консультаціями щодо проєкту постанови просимо звертатися за телефоном (044) 594-91-26.

5.  Прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади

Відповідальна особа щодо проєкту постанови Ставчук Ірина Іванівна.

6.  Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення

Звіт про результати електронних консультацій з громадськістю буде доведено до відома громадськості шляхом оприлюднення на офіційному  вебсайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України не пізніше ніж через два тижні після завершення консультацій. 

Прогноз впливу

Пояснювальна записка

Постанова КМУ

Порівняльна таблиця