Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 302»

03/10/2022 : 15:13

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 302» розроблено з метою виконання Закону України від 09.07.2022 № 2393-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря» та приведення у відповідність Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян – підприємців, які отримали такі дозволи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 302, виклавши його в новій редакції, до статтей 11 та 111 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

Назва органу виконавчої влади, що розробляв нормативний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробляв нормативний акт, адреса та телефони

Департамент запобігання промисловому забрудненню, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ (206-33-05, e-mail: [email protected]).

Зазначений проєкт наказу оприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля: www.mepr.gov.ua

Строк прийняття зауважень та пропозицій до зазначеного нормативного акта від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення.

Зауваження та пропозиції надаються на адресу розробника: вул. Митрополита Василя Липківського, 35; м. Київ, тел. (044) 206-31-00; 206-31-43; факс (044) 206-31-07; e-mail: [email protected].

Проєкт постанови

Проєкт змін до порядку

Пояснювальна записка

Порівняльна таблиця

АРВ