Нормативно-правова база

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2023 № 625 «Деякі питання поводження з побутовими відходами в особливих умовах»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2023 № 667 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження регіональних планів управління відходами»

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 № 738 «Про внесення змін до Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2023 № 827 «Деякі питання оголошення припинення статусу відходів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2023 № 876 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022 р. № 556»

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.2023 № 947 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження місцевих планів управління відходами»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2023 № 918 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.2023 № 941 «Про затвердження Порядку визначення суб’єктів господарювання, які здійснюють відновлення та видалення побутових відходів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.10.2023 № 1102 «Про затвердження Порядку класифікації відходів та Національного переліку відходів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2023 № 1166 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу об’єкта оброблення відходів»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку створення та адміністрування інформаційної системи управління відходами»

Проєкт постанови «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення моніторингу об’єктів оброблення відходів»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі, відмови у видачі, анулювання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання віднесення речовин або предметів до побічних продуктів»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання виявлення та обліку відходів, власник яких не встановлений»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України«Про затвердження Технічних вимог до експлуатації установок зі спалювання відходів та установок із сумісного спалювання відходів»

Проєкт наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Вимог до плану приведення місця розміщення відходів у відповідність з вимогами законодавства»

Проєкт наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Правил технічної експлуатації полігонів, припинення експлуатації, рекультивації та догляду за полігонами після припинення їх експлуатації»

Проєкт наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Вимог до розділів проекту регіонального плану управління відходами»

Проєкт наказу Міндовкілля «Про затвердження Порядку здійснення перевірки відповідності матеріально-технічної бази здобувача ліцензії (ліцензіата) технологічним вимогам до здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами, правилам технічної експлуатації установок та технологічним регламентам»