ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері управління відходами»

21/06/2024 : 11:34

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері управління відходами»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері управління відходами»  (далі – проєкт постанови) розроблений з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України «Про управління відходами».

Реалізація проєкту постанови матиме позитивний вплив на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання і держави; екологію та навколишнє природне середовище, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами.

Назва органу виконавчої влади, що розробив регуляторний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробив регуляторний акт, адреса та телефон

Відділ формування політики з управління відходами Департаменту цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел. (044) 206-31-68, [email protected]. Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються протягом місяця з дня його офіційного оприлюднення на вказану пошту та електронну адресу.