Повідомлення про оприлюднення проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про пестициди і агрохімікати» щодо вдосконалення державного регулювання у сфері поводження з пестицидами та агрохімікатами»

08/12/2021 : 17:26

Повідомлення про оприлюднення проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про пестициди і агрохімікати» щодо вдосконалення державного регулювання у сфері поводження з пестицидами та агрохімікатами»

Проєкт закону розроблено на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2021 року «Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України», введеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 104, плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року  № 1106, з метою вдосконалення державного регулювання у сфері поводження з пестицидами та агрохімікатами.

Назва органу виконавчої влади, що розробив регуляторний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Назва структурного підрозділу, що розробив регуляторний акт, адреса та телефони

Департамент сталого природокористування, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. (044) 206-31-96, 206-33-06, [email protected].

Зазначений проєкт закону та аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля: www.mepr.gov.ua.

Строк прийняття зауважень і пропозицій до проєкту закону від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення.

Зауваження та пропозиції надаються на адресу розробника: вул. Митрополита Василя Липківського, 35; м. Київ, тел. (044) 206-31-96, 206-33-06; e-mail: [email protected], [email protected].

Повідомлення

Проєкт Закону

Пояснювальна записка

АРВ

Порівняльна таблиця