ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання віднесення речовин або предметів до побічних продуктів»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання віднесення речовин або предметів до побічних продуктів» (далі – проєкт постанови) розроблений з метою реалізації положень частини другої статті 9 та пункту 4 частини першої статті 19 Закону України «Про управління відходами». Метою проєкту постанови є визначення процедури та критеріїв віднесення речовин або предметів, що утворюються під час […]

09 Червня 2023, 16:51

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення доопрацьованого проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 07 травня 2022 р. № 556»

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення доопрацьованого проєкту постанови Кабінету Міністрів України  «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 07 травня 2022 р. № 556» Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 07 травня 2022 р. № 556» (далі – проєкт постанови) розроблено з метою приведення Порядку подання декларації […]

23 Травня 2023, 16:03

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку уповноваження підприємств, установ, організацій на здійснення державних випробувань з метою біологічної, екологічної та токсиколого-гігієнічної оцінки для цілей державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. № 295»

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку уповноваження підприємств, установ, організацій на здійснення державних випробувань з метою біологічної, екологічної та токсиколого-гігієнічної оцінки для цілей державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. № 295» Проєкт акта розроблено на виконання підпункту Плану […]

16 Травня 2023, 10:02

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні»

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» Проєкт акта розроблено на виконання підпункту 1.6 Плану організації підготовки проектів актів та виконання інших завдань, необхіднихдля забезпечення реалізації Закону України від 16 листопада 2022 р. № 2775-ІХ «Про внесення змін до деяких законів […]

11 Травня 2023, 23:59

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту постанови «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами»

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту постанови «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами» Метою проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами» (далі – проєкт акта) є забезпечення прийняття нормативно-правових актів необхідних для реалізації Закону України «Про управління відходами» (далі Закон), до дня набрання […]

05 Травня 2023, 11:52

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами»

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами» Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України     «Про затвердження Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин […]

21 Квітня 2023, 15:24

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту Закону України«Про упаковку та відходи упаковки»

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту Закону України «Про упаковку та відходи упаковки» Проєкт Закону України «Про упаковку та відходи упаковки» (далі – проєкт акта) розроблено з метою визначення правових, економічних та організаційних засад у сфері управління упаковкою та відходами упаковки для забезпечення зменшення їх негативного впливу на здоров’я людей та довкілля, встановлення заходів, спрямованих на створення […]

21 Квітня 2023, 14:45

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту наказу Міндовкілля «Про затвердження Порядку здійснення перевірки відповідності матеріально-технічної бази здобувача ліцензії (ліцензіата) технологічним вимогам до здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами, правилам технічної експлуатації установок та технологічним регламентам»

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту наказу Міндовкілля «Про затвердження Порядку здійснення перевірки відповідності матеріально-технічної бази здобувача ліцензії (ліцензіата) технологічним вимогам до здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами, правилам технічної експлуатації установок та технологічним регламентам» Проєкт наказу Міндовкілля «Про затвердження Порядку здійснення перевірки відповідності матеріально-технічної бази здобувача ліцензії (ліцензіата) технологічним вимогам до здійснення господарської діяльності з […]

19 Квітня 2023, 10:30

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту методичних рекомендацій щодо розроблення регіональних екологічних програм охорони довкілля

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту методичних рекомендацій щодо розроблення регіональних екологічних програм охорони довкілля Запровадження Методичних рекомендацій надасть можливість впорядкувати та встановити єдиний підхід при розробленні регіональних програм з охорони довкілля, передбачених Законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про місцеві державні адміністрації». Назва органу виконавчої влади, що розробляв нормативний акт Міністерство захисту довкілля та природних […]

17 Квітня 2023, 13:35

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання функціонування «ЕкоЗагрози» та фіксації фактів заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу»

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання функціонування «ЕкоЗагрози» та фіксації фактів заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу» Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання функціонування «ЕкоЗагрози» та фіксації фактів заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу» (далі – проєкт акта) розроблено з метою доповнення Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема» новим сервісом фіксації фактів заподіяння шкоди навколишньому […]

17 Березня 2023, 16:01
Популярні теги

аукціон