Паспорти бюджетних програм та звіти про їх виконання

2701010Загальне керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів
2701040Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів
2701090Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері екології та природних ресурсів, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів
2701160Збереження природно-заповідного фонду
2701270Здійснення природоохоронних заходів
2701500Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища
2701520Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів
2701530Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату
2701560Забезпечення діяльності Національної комісії за радіаційного захисту населення України
2702010Керівництво та управління у сфері рибного господарства
2702020Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства
2702090Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства
2704010Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр
2704020Розвиток мінерально-сировинної бази
2705010Керівництво та управління у сфері екологічного контролю
2707010Керівництво та управління у сфері водного господарства
2707050Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами
2707070Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області
2707090Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням
2707160Реалізація державного інвестиційного проекту “Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколайовської області”
2707170Реалізація державного інвестиційного проекту «Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області»
2707800Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ
2707810Реалізація державного інвестиційного проекту «Будівництво водопровідних мереж в населених пунктах Львівської області, що користуються привізною водою
2708010Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження
2708070Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення
2708080Збереження етнокультурної спадщини регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи
2708090Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу “Вектор” та експлуатація його об’єктів
2708110Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення
2708120Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об’єкта “Укриття” та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС
2708810Створення комплексної системи поводження з радіоактивними матеріалами, які утворюються під час зняття з експлуатації енергоблоків та реконструкції об’єкта «Укриття»
2708820Реалізація другого ПК Нового безпечного конфаймента та реконструкція об’єкта «Укриття»
2709010
Керівництво та управління у сфері лісового господарства
2709060Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді
Звіти про виконання паспортів бюджетних програм