Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про питання сертифікації для провадження діяльності з контрольованими речовинами»

02/07/2020 : 11:44

З метою забезпечення реалізації положень Закону України «Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами» Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про питання сертифікації для провадження діяльності з контрольованими речовинами».

Пропозиції та зауваження до проєкту постанови приймаються Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України в письмовому вигляді та електронною поштою протягом місяця з моменту оприлюднення за адресою: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035; е-mail: [email protected].

Форма заяви

Прогноз впливу

Пояснювальна записка

Постанова КМУ

Порядок

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3