ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції»

21/03/2023 : 16:27

Доопрацьований проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції»

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції» (далі – проєкт постанови) розроблений відповідно до вимог положень статті 35 Закону України «Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією», статті 5 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та абзацу шостого пункту 8 Розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про управління відходами».

Метою проєкту постанови є затвердження Технічного регламенту класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції, який повністю гармонізує законодавство України у відповідній сфері з законодавством ЄС (Регламент № 1272/2008) та міжнародними нормами ООН (система GHS ).

Назва органу виконавчої влади, що розробив проект постанови

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробив проект постанови, адреса та телефон

Відділ екологічної та хімічної безпеки Департаменту з питань управління відходами та екологічної безпеки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел. (044) 206-31-68, [email protected].

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються протягом місяця з дня його оприлюднення на вказану пошту та електронну адресу.

Повідомлення про оприлюднення

Постанова

Технічний регламент

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Пояснювальна записка