ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання виявлення та обліку відходів, власник яких не встановлений»

26/02/2024 : 10:21

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання виявлення та обліку відходів, власник яких не встановлений»

Проєкт постанови розроблено на виконання вимог частини шостої статті 12 та пункту 14 частини першої статті 19 Закону України «Про управління відходами».

Метою проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання виявлення та обліку відходів, власник яких не встановлений» (далі – проєкт постанови) є затвердження Порядку виявлення та обліку відходів, власник яких
не встановлений, задля ефективного управління такими відходами, забезпечення ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ та зменшення їх негативного впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людей.

Прийняття проєкту постанови забезпечить виконання положень Закону, вдосконалення механізму виявлення відходів, власник яких не встановлений, сприятиме вирішенню питання ефективнішого управління такими відходами, зменшення їх негативного впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людей, визначення власника відходів та запобігання утворенню та ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ.

Назва органу виконавчої влади, що розробив проєкт постанови

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробив проєкт постанови, адреса та телефон

Відділ формування політики з управління відходами Управління Департаменту цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035,
тел. (044) 206-31-68, [email protected]. Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються протягом місяця з дня його офіційного оприлюднення на вказану пошту та електронну адресу.

Постанова

Порядок

Додаток 1

Додаток 2

Пояснювальна записка

Повідомлення про оприлюднення